Do you know more details?
Add a comment...
+ Add

  Reputation:
0

Similar names:
Nelmi  Belmi  Lelmi  Relmi  Xelma  Pelmi  Helmi  Velmi  Gelmi  Kelmi  Telmi  Jelmi  Selmi  Felmi  Delmi 

Common first names: [show]

Xristina4 Aliki2

Recent searches: Aboalfdl  Akapolkon  Akhbich  Alhnody  Anastosieva  Araich  Armychantika  Atoutas  Aydika  Aynlabib 
Top searches: Jagger  Smith  Ooi  Quah  Barleto  Mario  Bankal  Fdez  Dawro  Basia 

Popularity

Worldwide popularity rank for Xelmi is # 3341166.   [+]
Found 20 profiles and individuals called Xelmi.
Preceded by: Xenitiadis(#3341161), Xenil(#3341162), Xenick(#3341163), Xenax(#3341164), Xemu(#3341165)
Succeeded by: Xelah(#3341167), Xeet(#3341168), Xeeshaan(#3341169), Xeeno(#3341170), Xeele(#3341171)

Language

Greek 85.7%, English 7.1%, French 7.1%

World Density Map